Thursday, November 27, 2008

Lagu Kanak-Kanak Terengganu ( ii )

Lagu kanak-kanak Terengganu, boleh dikatakan ada yang pelik, menarik bunyi ritmanya dan ada juga yang udoh bunyinya ( hodoh-tidak baik dari segi maksud dan perkataan yang digunakan ) . Lagu-lagu ini ada juga dinyanyikan semasa memainkan sesuatu permainan tradisi Terengganu - rujuk entri Permainan Tradisi Terengganu.

Lagu Satu

Wa wa pék pék,
Wa pék pék ujong galoh,
Masuk keluar masuk hulubalang buke pitu,
Cak la lok, la lok,
Cak la lok, la lok...


Lagu Dua

Pék li watako lang,
Lepék sekali berbulang-bulang...


Lagu Tiga

Mak ming tongjo,
Beranok dalang boto,
Tingbo tenggelang,
Teruh masuk go...

Cak kiok ibu kaki
Ceh... pong!


Lagu Empat

Ping pong,
Motoka Haji Salleh,
Ketuk belepong,
Tahik meneleh...


Lagu Lima

Umbuk-umbuk nyo,
Jalang kédék-kédék,
Sape bunyi muluk,
Kene cobék...


Lagu Enam

Tok-tok bo,
Sape ketuk,
Dok kabo...

No comments: