Tuesday, March 31, 2009

Manuskrip Melayu Nusantara

Manuskrip Melayu Nusantara

Diambil daripada Utusan Malaysia

Pengenalan
JUDUL Manuskrip Melayu Patani pernah ditentukan oleh pihak penganjur iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) kepada penulis untuk dibentangkan dalam satu seminar anjurannya. Untuk lebih luas perbicaraan ini, maka penulis lengkapkan dengan perkataan Hubungan Patani, Natuna, Kelantan, Terengganu dan Kemboja.

Perbicaraan ini disusun bertitik mula daripada pelbagai Manuskrip Melayu Patani, surat-surat, salasilah, pelbagai catatan dan lain-lain.

Pada bahagian akhir perbicaraan ini, penulis sentuh agak ringkas mengenai sekian dokumen surat-surat yang penting dikaji dan dibahas untuk pembuktian hubungan kuat semua negeri Kawasan Timur Laut seperti tersebut di atas.

Antara yang dijadikan contoh ialah surat-surat terima balas antara Sheikh Ahmad al-Fathani dengan para ulama, raja-raja dan tokoh-tokoh: Kemboja, Patani, Kelantan dan Terengganu.

Walau bagaimanapun, penulis berasa sangat perlu mendahulukan pengenalan terhadap Natuna, berbanding negeri-negeri kawasan timur laut lain yang disebut dalam judul, kerana telah banyak dikenal dan ditulis oleh para pengkaji.

Natuna yang dibicarakan ini adalah berdasarkan surat-surat, catatan-catatan dan salasilah yang ditulis oleh para ulama dan tokoh silam Patani, baik yang tinggal di Natuna mahupun tempat-tempat lainnya.

Natuna adalah kabupaten yang baru muncul setelah krisis ekonomi dan reformasi, 1997-1998, dengan pusat pemerintahannya Ranai, di Pulau Bunguran/Natuna. Penulis memilih Natuna adalah disebabkan ada hubungan erat dengan Patani, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan lain-lain. Bahkan sebahagian dari wilayahnya termasuk dalam Kawasan Timur Laut, jika ditarik garis dari Terengganu.

Bahawa sistem pemerintahan terawal di Natuna adalah diasaskan oleh golongan bangsawan yang berhijrah dari Patani dan Johor. Dari pihak lelaki adalah golongan bangsawan Patani, dari pihak perempuan pula adalah dari Kesultanan Johor. Dapatlah ditegaskan bahawa dari pemerintahan terawal (1597 M) hingga Datuk Kaya yang terakhir adalah keturunan lurus dari golongan bangsawan Patani.

Daripada hal-hal yang tersebut di atas, di sini cuba dibahaskan Natuna dalam tiga persoalan, iaitu: ekonomi, politik dan sosial. Dalam sejarah zaman lampau Natuna, ketiga-tiga persoalan yang tersebut tidak dapat dipisahkan dengan Kawasan Timur Laut, iaitu: Patani, Kelantan, Terengganu, dan Kemboja/Cam. Bahkan lebih luas lagi ada hubungkaitnya dengan Pahang, Johor, Sarawak, Brunei, Sambas, Pontianak, dan tempat-tempat lainnya di Asia Tenggara dan dunia antarabangsa terutama China.

GEOGRAFI KABUPATEN NATUNA

Sebelum membicarakan perkara-perkara lain, di sini disentuh dengan ringkas letaknya Kabupaten Natuna. Kabupaten tersebut terdiri dari gugusan Kepulauan Natuna Besar (Pulau Bunguran dan Pulau Laut, dan lain-lain), Kepulauan Siantan/Anambas, Kepulauan Jemaja, Pulau Midai, dan Kepulauan Natuna Kecil/Selatan (Pulau Subi, Pulau Panjang dan Pulau Serasan) ialah di Laut China Selatan.

Ia terletak di antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Pulau yang paling Utara dalam Kabupaten Natuna ialah Pulau Laut. Jika ditarik garis lurus dari Barat, iaitu dari Dungun dan Pulau Tenggul dalam Terengganu, maka arah ke timurnya setentang dengan Pulau Laut, Natuna.

Pulau yang paling besar Kabupaten Natuna, nama asalnya ialah Pulau Serindit, nama lainnya ialah Pulau Bunguran. Dalam kitab-kitab klasik bahasa Arab dinamakan Jazirah Qumuran. Nama popular dunia antarabangsa dalam peta minyak dan gas sekarang ialah Natuna. Jika ditarik garis lurus dari Barat, iaitu dari Cukai, Terengganu, maka arah ke timurnya setentang dengan Teluk Buton, iaitu nama tempat yang paling Utara di Pulau Bunguran.

Tempat yang paling selatan Pulau Bunguran pula setentang dengan Kuantan, Pahang. Pulau Tioman, Pahang, pula bersententangan dengan Letung, Kepulauan Jemaja. Pulau yang paling Selatan Kabupaten Natuna ialah Pulau Serasan sangat dekat dengan Tanjung Datuk, Sarawak/Malaysia Timur.

Natuna adalah termasuk wilayah Indonesia yang paling utara, merupakan pintu masuk pertama bagi pelayaran laut menuju nusantara dari dulu sampai sekarang bagi negeri-negeri seperti: Kemboja, China, Jepun, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain.

Oleh itu, anggapan daerah Natuna merupakan daerah terpencil adalah tidak benar. Pada pandangan penulis, Laut China Selatan adalah merupakan daerah strategik dalam pembentukkan wilayah ekonomi, yang sebahagiannya termasuk kawasan timur laut yang disejajarkan dengan Patani, Kelantan dan Terengganu.

Sejarah Ringkas

Pemerintahan di Natuna diperkirakan bermula tahun 1597 Masihi (abad ke-16), didirikan hasil gabungan penghijrahan kaum bangsawan Patani dan Johor. Salah seorang puteri keturunan asal pemerintahan Natuna bernama Wan Seri Bulan, berkahwin dengan salah seorang kerabatnya di Patani, bernama Datuk Bendahara Lingkai al-Fathani.

Beberapa orang keturunannya menjadi Datuk Kaya yang memegang teraju pemerintahan Natuna. Selanjutnya dari keturunan Orang Kaya Aling pula, di antaranya ada keturunannya yang perempuan kahwin dengan keluarganya dari Patani.

Keturunan Orang Kaya Aling, keturunan yang keempat, bernama Orang Kaya Janggut anak Orang Kaya Muhammad. Menantu Orang Kaya Janggut ini bernama juga Wan Muhammad (sama nama dengan ayah mertuanya), beliau ini sengaja diambil dari Patani.

Setelah memerintah, Wan Muhammad al-Fathani digelar 'Orang Kaya Perdana Mahkota'. Pada tahun 1848 M, beliau memperoleh tanda penghargaan sebuah meriam tembaga dari Penguasa Militer Inggeris untuk Singapura dan Melaka bernama Liutenant Colonel Butterworth, atas jasanya memberikan bantuan kepada sebuah kapal milik Inggeris bernama General Wood yang pecah di sekitar Pulau Selaut di perairan Bunguran Kepulauan Natuna pada 25 Januari 1848 M.

Sewaktu Wan Muhammad al-Fathani (Orang Kaya Perdana Mahkota) akan mangkat, yang layak menggantikannya sedang berada di negeri Cam (Kemboja), beliau ialah Wan Qamaruddin atau digelar Wan Kama/Wan Rawa. Sebuah kapal milik Belanda telah digunakan untuk menjemput Wan Qamaruddin itu di Cam (Kemboja).

Wan Muhammad al-Fathani (Orang Kaya Dana Mahkota) diganti oleh puteranya Orang Kaya Wan Rama pada tahun 1850 M. Daripada maklumat ini, adalah jelas bahawa sampai tahun 1850 M bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia 1945, hubungan Natuna dengan Patani mahupun hubungan dengan Cam di Kemboja masih sangat erat.

Sejarah Ringkas Ekonomi

Sejarah ekonomi di Natuna, dapat penulis ringkaskan seperti berikut, bahawa:

Di antara syarikat/perusahaan niaga itu yang masih ada sampai sekarang hanyalah Ahmadi & Co. Midai. Ahmadi & Co. Midai dalam masa yang panjang sangat terkenal, kerana mempunyai cawangan di Singapura, yang banyak menerbitkan pelbagai jenis bahan cetakan.

Perlu juga disentuh di sini bahawa di antara sekian ramai yang memasukkan modal/saham dalam Ahmadi & Co. Midai ataupun cawangan di Singapura, terdapat juga pelabur yang berasal dari Patani dan Kelantan.

Dengan berdirinya Cawangan Ahmadi & Co. Midai di Singapura, atas kebijakan ketuanya Raja Ali bin Raja Muhammad Tengku Nong, bermula dari agen kelapa kering (kopra), hasil laut, dan usaha tenunan kain Terengganu, hingga terkenal sebagai mathba'ah/ press dan penerbit.

Secara tidak langsung, ini bererti mewakili keintelektualan masyarakat Tukong Pulau Tujuh atau sekarang disebut Natuna, di gelanggang dunia niaga serantau. Selain itu seorang ulama besar Sarawak yang terkenal di Mekah, iaitu Sheikh Utsman bin Abdul Wahhab Sarawak pernah memiliki sebidang kebun di Pulau Midai yang diurus oleh Ahmadi & Co. Midai.

Jika kita menoleh kebelakang, pelayaran pada zaman silam yang menggunakan tongkong atau wangkang dari negeri China, perahu ukuran besar yang berasal dari Terengganu, negeri Bugis dan penduduk Natuna sendiri yang melalui Laut China Selatan, sudah pasti akan melalui ataupun singgah di Natuna.

Pada zaman penggunaan tongkong/wangkang atau perahu, peranan kepulauan di Laut China Selatan itu adalah sangat penting terutama untuk mendapatkan bekalan air. Lama kelamaan wujudlah perdagangan antara pelbagai daerah. Bahkan ramai orang-orang Terengganu datang di daerah tersebut untuk berniaga menggandar pelbagai jenis kain, dan ia berjalan hingga tahun 1950an. Syarikah Ahmadi & Co. Midai termasuk perintis awal memiliki sebuah kapal di daerah Natuna yang dinamakan Kapal Karang.

Sepanjang sejarah pelayaran, penggunaan kapal untuk daerah Natuna mengalami dua kali tergendala, yang pertama ialah menjelang perang dunia yang kedua dan beberapa tahun sesudahnya. Keduanya pula ialah ketika terjadi Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963) berjalan terus hingga beberapa tahun sesudahnya.

Pada masa perang dunia yang kedua, barang makanan banyak dibawa dengan perahu dari Kuala Terengganu dan Kuching, Sarawak. Perhubungan dengan Singapura yang menggunakan kapal boleh dikatakan terputus. Ketika konfrontasi terdapat pertukaran makanan secara garam (illegal) dengan Singapura dan pelabuhan kecil Sematan di Sarawak, yang diangkut dengan motor-motor kecil ukuran mulai 4 tan dan yang paling besar hanya 40 tan. Dalam masa konfrontasi pula mulai banyak hubungan perniagaan dengan Kalimantan Barat melalui pelabuhan Singkawang dan Pemangkat dalam Kabupaten Sambas.

Walaupun selama ini betapa peritnya derita, namun akhir-akhir ini Natuna dipandang sangat berpotensi kerana terdapatnya minyak dan gas. Paling penting pula hasil emas hijau, bunga cengkih, yang mengundang kedatangan pengusaha besar dari Jawa ke Natuna.

Datang pula kapal-kapal dari Taiwan, Hong Kong, dan Thailand memburu ikan di laut Natuna, ada yang secara sah (legal) tetapi lebih banyak yang bercorak illegal. Ada perniagaan ikan hidup, ada ikan mati yang diawetkan. Ada yang langsung ditangkap di laut, ada pula tempat-tempat pemeliharaan. Pendek kata dirumuskan bahawa semuanya serba lengkap dan moden.

Aktiviti Agama Islam

Orang-orang Melayu di keseluruhan Natuna adalah sebagai bumiputera yang datang dari pelbagai tempat: Patani, Semenanjung Malaysia, Kampar/Kuantan (Sumatera), Bugis, Banjar, Sambas, Brunei, dan lain-lain, semua mereka adalah beragama Islam, kecuali orang Pesuku masih animisme. Orang China pula masih menurut tradisi mereka.

Bahawa ulama terawal yang menghasilkan karya yang berasal dari Siantan, Natuna, yang dapat dikesan bernama Sheikh Abdul Wahhab Siantan. Karyanya ialah Hikayat Ghulam yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Sheikh Abdul Wahhab Siantan adalah guru kepada Raja Ja'far Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga ke-6 (1805-1831 M).

Aktiviti penulisan ulama Siantan itu diteruskan lagi oleh dua orang ulama ialah Sheikh Abdullah bin Muhammad Siantan dan yang seorang lagi ialah Sheikh Abdullah bin Abdul Wahhab Siantan. Tidak perlu penulis panjangkan perkara ini kerana pengenalan sejarah mengenai tokoh ulama-ulama tersebut pernah dibicarakan dalam ruangan ini sebelumnya.

Masih ramai ulama dan intelektual Natuna yang belum sempat penulis perkenalkan, namun perlu juga disebutkan bahawa terdapat ulama Natuna yang pernah mengajar di Masjid al-Haram Mekah, seperti Sheikh Muhammad Nasir Pulau.

Salah seorang tokoh pejuang politik Riau yang paling menonjol pada zamannya, ialah Raja Haji Muhammad Yunus Ahmad, iaitu anak kelahiran Pulau Midai, Natuna. Beliau pernah menyelesaikan sebuah karangannya berjudul Panduan Taruna di Ranai, ibu kota Natuna.

Kesimpulan

Dari gambaran di atas, dapat penulis simpulkan bahawa Natuna boleh menjadi satu kawasan perdagangan bersama antara Malaysia, Indonesia dan Thailand yang membentang dari Patani, Kelantan, Terengganu, Natuna dan Sarawak.

Hal ini barangkali dapat kita bandingkan dengan SIJORI (Singapura-Johor-Riau) ataupun seperti kawasan ekonomi di Utara Malaysia yang melibatkan Malaysia, Thailand dan Indonesia. Penghasilan Kabupaten Natuna terutama minyak dan gas juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Natuna bagi meningkatkan taraf ekonominya.

Oleh kerana dalam Kabupaten Natuna majoriti penduduknya adalah beragama Islam, maka penanganan kepentingan Islam perlu lebih diutamakan dari semua kepentingan dan pembangunan selainnya.

Jika kita menoleh sejarah zaman silam, sejak pemerintahan asal Datuk Kaya hingga bergabung dengan Kesultanan Riau-Lingga-Johor dan Pahang adalah berperanan aktif dalam memasyarakatkan agama Islam.

Monday, March 30, 2009

Belémbang

Belémbang.

Belémbang bermaksud menyelongkar. Jadi sila lihat dan mari kita belémbang di Gerobok Batik, ada koleksi terbaru.

Thursday, March 26, 2009

The Mel : Edisi Gambar
Sila klik entri The Mel.


Di sini Awang paparkan beberapa gambar bangunan kayu yang merupakan kedai teres kayu atau pasar kecil di The Mel ( bekas Stesen Keretapi Nibong ) yang menjual sayuran dan barangan runcit. Di sini juga Pasar Minggu Hari Ahad masih diadakan. Bangunan teres kayu yang tinggal sekarang hanyalah dua sahaja dan tidak lagi digunakan.

Antara nama-nama yang menjadi peniaga di sini ialah :

1. Munoh Yong - menjual sayur-sayuran
2. Cik Ngoh Sémék - menjual sayur-sayuran
3. Fatimah - menjual Air Batu Campur 20 sen

Di kawasan ini juga dahulu ada deretan kedai-kedai yang menjual nasi lemak dan barangan runcit, dan kedai gunting. Antara nama-nama peniaga ialah :

1. Mek Biah - menjual nasi lemak dan nasi minyak.
2. Tok Bilal Cik Harun - kedai runcit - Bekas Bilal Masjid Nurul Huda Kampung Padang Jambu
3. Pok Awang Kubur - kedai gunting rambut tiga amah.

Nama-nama yang disebut di atas ada yang telah meninggal dunia dan ada yang Awang tidak pasti masih hidup atau telah meninggal dunia.

Bercerita tentang Mek Biah, kedainya sentiasa penuh pada waktu pagi lantaran masakannya yang sungguh enak. Allahyarham Tok Bilal Cik Harun ialah bekas Bilal Masjid Nurul Huda Kampung Padang Jambu. Kedai beliau dikenali dengan nama Kedai Tok Bilal. Allahyarham Pok Awang Kubur digelar sedemikian kerana beliau tinggal di Kampung Nibong Kubur berdekatan dengan Bukit Tebuk. Menggunting rambut di kedainya sangat murah, tiga amah sahaja iaitu bersamaan RM 1.50.

Monday, March 23, 2009

Ghobok

Ghobok.

Ghobok adalah tempat menyimpan pakaian, atau barang hiasan ( ghobok cermin berkaca ). Ada juga dijadikan sebagai tempat menyimpan alat tulis, fail dan bermacam barang-barang kepunyaan anda.

Ghobok itu kata orang Terengganu. Gerobok kata kamus. Almari kata yang umum digunapakai.

Disilakan ke http://gerobokbatik.blogspot.com/

Friday, March 6, 2009

Cakne dan Lök

Cakne dan Lök

Di serambi rumah yang besar ( tipikal rumah-rumah di Terengganu mempunyai serambi yang besar ) berbual dua orang makcik ( yang takdok kije buak ) di tengahari. Seorang makcik a datang ( niat untuk menggosip ) datang ke rumah makcik b. Maka berbuallah mereka sambil memerhati kenderaan dan orang yang lalu lalang di depan rumah mereka.
Antara perbualan mereka :

Makcik a : Mung wak mende hari ni ?

Makcik b : Wak mende ? Mung tanya aku masok mende pagi takdi ke atau tanya AKU SEDANG BUAT APA?

( Tipikal orang Terengganu, kalau tanya wak mende pada waktu pagi-pagi bermaksud - masak apa untuk sarapan pagi ini ?

Makcik a : Maksud aku mung masok mende pagi tadi ?

Makcik b : Wak jepuk je, malas-h la masok berak-berak. Tengohari masok pulok, kang masok nasi dagang, pagi-pagi gelak-gelak kene bangun-g doh, nok masok nasik lemok kang dök abih, buang saje sebak tengahari makang nasik lauk pulok.

( Jepuk bermaksud jemput-jemput bilis, berak-berak bermaksud berat-berat, gelak-gelak bermaksud gelap-gelap, sebak bermaksud sebab )

Makcik b : Pulok doh, aku pung gitu, masok banyok-banyok bukang ade orang nok makang, kekgi buang saje.

Makcik a : Eh! Mung tengok tuh, budok mane tuh, maing basikal congék basika, jatuh pulok nyusoh ke orang.

( Basika bermaksud basikal )

Makcik b : Ho la...mok bapok dök care, dök cakne, anok jadi gitu lah...

( Dök care ( tak cara ) , dök cakne bermaksud tidak ambil tahu tentang sesuatu, cakne bermaksud ambil tahu atau ambil berat )

Makcik a : Tuh la...laa..mung tengok tuh budok tuh congék motorsika pulok, anok sape tuh...

Makcik b : Ho la...anok orang kaye, beli motor, beri ke anok, dök paka helmet-k, tuh ada lesen-g ke dök tuh?

Makcik a : Ho laa..orang putih kata anok orang lord, anok orang kaye, anok orang besor-besor pangkak ...

( Pangkak bermakud pangkat )

Makcik b : Kalu ikut bahasa Teranung sesuai la kite panggil anok orang lök, same la makne anok orang lord, lök ngate rawe, doh kaye mok bapok sibuk kije, anok-anok lök ngate rawe, beri tu, beri ni, dök cakne lasung...

( Lök bermaksud membiarkan, lasung bermaksud langsung )

Tuk Laki b : Sedak ngate orang...ni nasik nanök dok agi ? ( Suara suami kepada makcik b berkata dari dalam rumah )

( Tok Laki bermaksud suami )

Makcik a : Err...aku balik dulu la yea...laki mung maröh döh tu...

Makcik b : Ok, mung balik dulu lah...


Tuesday, March 3, 2009

Dungun Yang Kita Sayangi

Dungun Yang Kita Sayangi

Bila sejarah ia bermula detiknya
Pada hebat Pahlawan Tambun
Dan kita ingat ia selamanya
Pada daerah kuala tempat berdagang

Gemilang jatuh bangun
dan kita ingat ia tersimpan di hati
Di sudut jauh Bukit Besi
Lalu Pintu Sura menjadi nadi

Teguh berdiri daerah ini
Dari sepi menjadi bingar
Tempias kerana hasil laut
Permata likat rebutan duniawi

Biar jalan terus lagi
Pada dua Abang biarkan ia menjadi indah
Dan kita jangan sekali berhenti
Pada Dungun yang kita sayangi

Monday, March 2, 2009

Dungun Ku Terus Membangun

Dungun Ku Terus Membangun


Kita merenung pada landai pantai

Seluasnya iras laut china selatan

Daerah kuala dagang dan nelayan

Cintai kepada tempat kita bersantai


Segala indah pada bayu ini

Tempat lihat terbit matahari

Muka kuala jadi saksi

Sejarah bermula di sini


Detik zaman hebat Pahlawan Tambun

Terjengah gemilang kerlipan Bukit Besi

Hanya sekejap lalu menjadi sepi

Terhenti seketika lalu tanpa bangun


Kini timbul di laut permata hitam

Tempiasnya terasa kepada kita

Seluruh bumi terasa dibangun

Semua terbina dan tersergam


Langit kini cerah mengerlip semula

Bila malam cahaya merah menyala

Terlihat seluruh langit di Dungunku ini

Dan kita bertanya bertalu tanpa henti


Kita syukuri nikmatNYA

Dengan rasa syahdu tanpa kelu

Inginku mengharumkan namamu

Dungun ku terus membangun

Sunday, March 1, 2009

Mencari S.U.P.I.K di Kuala Lumpur

Mencari S.U.P.I.K di Kuala Lumpur.

Seorang lelaki. Baru pertama kali dapat pergi ke Kuala Lumpur. Dia baru habis belajar. Setakat kolej dalam negeri kelahirannya. Sekarang ini dia baru mendapat kerja di kampung di sebuah syarikat minyak dan gas ( oil and gas ). Satu syarikat bersaiz sederhana tetapi mempunyai kontrak-kontrak besar dalam menyelenggara loji di darat dan di laut.

Satu hari dia pergi ke Kuala Lumpur atas urusan kerja atas arahan syarikat. Dia pergi berdua dengan rakan sekerjanya merangkap ketuanya kerana rakan itu lebih tahu selok belok Kuala Lumpur. Sampainya di Hentian Bas Putra, mereka berdua turun ke hentian bas dari / ke Pantai Timur tersebut.

Semasa ingin menuruni bas, tiba-tiba satu beg yang dibawanya terkoyak sedikit ( beg ala-ala bag kain yang bercop Jusco ke atau Maxis ke ). Isi barangnya di dalam plastiknya hanyalah kasut hitam berkilat, ingin dipakai apabila ke ibupejabat di Kuala Lumpur-hasratnya ingin menjaga tahap kekilatan hitamnya kekal berkilat dan tidak kotor.

Oleh itu dia berfikir-fikir ingin mencari-cari beg plastik di kedai-kedai sekitar Hentian Putra itu.

Dia : Bos..beg aku koyok sikék, bos duk sining kejak, aku nok cari supik kat keda-i.

Bos : Ok, molek sikék jalan-g tuh, jangan-g sesat-k pulok kekgi dalam-ng stesen-g ni.

Dia berjalan ke arah deretan kedai di hentian tersebut. Dia pergi ke satu kedai yang menjual makanan ringan, minuman kotak, tin dan botol dan juga majalah.

Dia : Pokcik, ada supik dok?

Tuan Kedai No. 1 : Supik ? Siapa Supik? Supik takde kat sini, Kalau Sapik ada, cuba tanya kedai sebelah.

Dia : Ooo...terima kasih pokcik...

Dia pergi pula ke kedai sebelah. Harapannya agar ada beg plastik yang diingini. Dia ingin membelinya dan kalau dapat percuma lagi bagus.

Dia : Cik, sining ada jua supik dok ?

Tuan Kedai No. 2 : Supik? Supik tu apa? Sapik ada...Tadi ada kat sini, cuba tengok kat kedai hujung sana...

Dia : Hmm...terima kasih cik.

Dia berlalu dan berjalan ke arah kedai hujung seperti yang disebutkan oleh Tuan Kedai No. 2 tadi. Sampai dia ke kedai yang hujung itu dia terus bertanya.

Dia : Encik...supik ade dok?

Pekerja Kedai Hujung : Supik? Supik apaan tuh? Kalo Supir aku tau. Tapi di sini kita gak punya. Ini cuma toko majalah kok. Kalo mau cari supir, ya ke loket bis sana.

Dia : Err...dakpelah...dok paham-ng.

Nampaknya kedai tersebut menggajikan pekerja Indonesia. Makin dia tidak faham, disebut supik orang di sini memanggilnya sapik, orang Indonesia ini pula memanggilnya supir. Dia makin tidak faham . Tiba-tiba ada orang menegur dari belakang...

Sapik : Abang...abang cari saya ke...saya Sapik.

Dia : Eh! Bile saye cari awok? Saye dok kena-l awok.

Sapik : Tadi Tuan Kedai No. 1 yang beritahu saya, dia cakap ada orang cari saya, tapi bahasa loghat dia pelik sikit, macam orang pantai timur. Saya rasa abanglah.

Dia : Eh! Bukan-g saya cari.

Sapik : Emm...takpelah bang. Kalau macam tu saya pergi dululah.

Dia : ( Hanya tersenyum )

Dia kemudian berlalu pergi. Pergi ke arah tempat duduk rakan sekerja merangkap bosnya itu.

Dia : Bos...takdok la jua-l supik sini...aku gi keda-i hok no.1 dan no. 2 dia kata supik takdok, yang ada sapik, tapi dia tunjuk kedai lain, aku gi keda-i hujung nung, tapi aku dok paham-ng mende dia cakap-k. Aku rasa orang sini panggil supik tu sapik la...keda-i hujung tuh panggil supir pulok...pening pale aku...

Bos : Kah...Kah...Kah...Kah...Kah...Kah...Kah...Kah...Kah...Kah...

Dia : ( Berkerut dahi ) Bakpe mung gelok ke aku bos...

Bos : Sini orang dok panggi-l supik laaaaaaaa...orang panggil beg plastik...

Dia : Laa....malu aku weiii...

Bos : Dakpelah, kasut-k mung ni, letok je dalam supik errr sapik aku ni hehehe...supir aku ada lebih ni....

Dia : Dahlaaa bos...jangan-g kutuk aku lagi... ( sambil mengambil supik dari tangan bosnya )


Glosari

Supik
Beg Plastik

Supir
Pemandu

Toko majalah
Kedai majalah

Loket bis
Kaunter Bas / Kaunter Tiket Bas