Sunday, December 6, 2009

Edisi Bukit Besi : Opal

Tiang-tiang Opal di Pantai Teluk Lipat - Kampung Sura Jeti.

Gambar lama menunjukkan tiang-tiang opal yang masih kukuh sebagai jambatan membawa bijih besi ke tongkang di tengah laut luar pantai Dungun sebelum di bawa ke Kapal Besar yang menunggu jauh di tengah laut sebelum dieksport.

Tinggalan tiang opal yang masih ada di Sura Jeti, mungkin menunggu masa untuk runtuh dihakis ombak. Perlu dilakukan sesuatu oleh pihak berwajib sama ada memagar kawasan ini, mewartakan tiang ini sebagai tinggalan sejarah dan memlihara dan memuliharanya. Ini sahaja tinggalan tiang opal yang masih ada di Sura Jeti.


Sisa-sisa tiang-tiang kayu yang telah patah dan masih tertanam di dasar pasir pantai.

Tiang dan simen konkrit (slap) yang telah runtuh dek saban tahun dihakis ombak tengkujuh.

Konkrit yang runtuh yang jelas berada di gigi laut pantai.

Di kejauhan di tengah laut, ternampak dua tiang yang masih setia digasak dengan ombak.

Kesimpulannya, @Dungun mengharapkan pihak berwajib, seperti Kementerian Kebudayaan Kesenian & Warisan, Kementerian Pelancongan/Tourism Malaysia, mana-mana Persatuan Sejarah, pihak berkuasa negeri mengambil langkah yang tepat bagi memelihara dan memulihara kawasan ini.

No comments: