Monday, June 11, 2012

Dokék

Dua sahabat yang berkerja di sekitar bangunan elit sekitar KL. Masing-masing berasal dari dua negeri yang berbeza-tetapi dari sejarah mungkin ada pautan. Pautan Ranah Minang-mungkin. Maka hari-hari yang dilalui oleh kedua-dua mereka selalu berkomunikasi dengan dialek negeri masing-masing. Satu hari mereka mengimbas kembali hari-hari mereka mula-mula kenal dahulu. Kata orang baru mau ekjas kimiastry.


Jang : Ekau tinggal dokék mano?

Awang : Dokék ? Mende dokék-dokék ni?

Jang : Dén tanyo ni haaa, ekau tinggal dokék mano?

Awang : Mende mung? Dok pahang.

Jang : Ooo, jauhnyo, ékau tinggal dokék Pahang? Berulang KL hari-hari yo?

Awang : Bile pulok aku tinggal Pahang? Bahang rambang mung ni!

Jang : Tadi dén tanyo ékau jawab Pahang.

Awang : Aku asal Teranung.

Jang : Ooo. Abihtu dokék sini, rumah ékau dokék mano?

Awang : Mende pulok dokék sini dokék mano, ape mende dokék-dokék? Kang aku lépo peng ni dokek atah pala mung, baru mung tahu.

Jang :  Marah dén plak. Jangan marah-marah. Dén tanyo ékau jawabla.

Awang : Dok maroh, aku tanye gok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mereka telah faham. Jang tanya Awang di KL ini tinggal dokék mana. Awang pula tidak faham dan ingatkan dokék itu hal benda yang tajam terkena terpacak atas benda yang lain. Macam main dart baling ke papan dart terus terpacak terkena di permukaan papan dart. Seorang maksudkan dokék tu dekat, seorang ingatkan dokék tu hal terkena terpacak. 

Jadi gabungkan.

Baling dart dokék atah dokék papan.


No comments: