Saturday, January 2, 2010

Antara Cokko dan Chotto

Artikel di bawah ini berkaitan dengan artikel Cokko! Dan Lumba Lari.

Bagi penutur slanga Terengganu, perkataan Cokko disebut semasa meminta kebenaran untuk BERHENTI SEKETIKA atau meminta untuk TUNGGU SEKEJAP sewaktu kumpulan kanak-kanak memainkan sesuatu permainan tradisi Terengganu.

Penutur Bahasa Jepun atau Nihonggo menyebut perkataan Chotto - yang membawa maksud SEKEJAP. Chotto Matte - yang membawa maksud TUNGGU SEKEJAP.

Antara Cokko dan Chotto membawa maksud yang agak sama cuma digunakan pada waktu yang berbeza. Perbezaannya ialah seperti yang ditulis di atas ialah Cokko disebut oleh penuturnya semasa permainan tradisi Terengganu dimainkan manakala Chotto disebut oleh penuturnya pada perbualan harian biasa.

Agak-agaknya adakah asal Cokko daripada Chotto atau Chotto daripada Cokko?

No comments: