Monday, January 17, 2011

Mencari Wau ii

Ah! Ingatan kenangan kembali. Wau kita sebenarnya terbang tinggi, malah telah dan selalu ke benua lain. MAS dan lambang Wau Kucing.

No comments: