Tuesday, January 18, 2011

Mencari Wau iii

Pencarian wau masih berjalan. Hanya monumen kecil yang dijumpai. Berbentuk besi berwarna emas. Tidak boleh dianjak terbang. Tiada teraju. Hanya monumen kecil berbingkai sahaja. Hanya sebagai pameran di dinding atau di atas meja. Ah! Aku tidak pun membeli monumen kecil ini. Hanya mengambil gambarnya sahaja. Ah! Monumen sekecil ini tiada bunyi dengungnya. Monumen kecil ini - adalah Wau Bulan.

No comments: